Historia kring tatueringar

På senare år har tatueringar kommit att bli mer och mer populärt bland svenskar. Trenden har varit att allt fler tatuerar sig och det har även förändrats vad personer väljer att tatuera in, men historien kring tatueringar sträcker sig långt tillbaka i tiden.

Vad som ligger bakom att tatueringar kom till

Kulturen kring tatueringar hittar vi ända tillbaka till stenåldern och troligtvis sträcker den sig ännu längre tillbaka. Genom alla åren har tatueringen på ett eller annat sätt levt kvar i vårt samhälle och idag har tatueringar fått ett riktigt uppsving. Det som fortfarande är ett frågetecken är att de har varit lite tabubelagda många gånger och ingen vet riktigt varför. En tanke om varför det har kommit att bli på det viset är att det sällan hänt att rika människor har målat och dekorerat sina kroppar, utan det var de undre samhällsskikten som gjorde det. Fler tankar om det har varit att det funnits en idé om att människor har velat dölja sina verk från att andra skulle kunna se dem. Här är en del fakta samlade och svar på några frågor kommer i texten.

Tatueringar har funnits på flera platser i världen

Sedan den tidiga delen av stenåldern har tatueringar funnits med i Europa och den eurasiska kulturen. De spår historiker har hittat har varit från mumier som har haft tatueringar. Dateringarna går tillbaka till 200 år f Kr och det talar för att det var populärt redan på den tiden. De första tatueringarna var större motiv och de täckte oftast hela kropparna.

I en annan del av världen finns det sedan långt tillbaka tatueringar i traditionerna och det är hos indianerna. Det som märks är att urbefolkningar verkar ha haft tatueringar oavsett vilken del av världen har tatuerat sig. Bara några få urbefolkningar saknar en tradition av att tatuera sig och det är bland annat eskimåer och samer, i den övriga världen går det att hitta spår från Europa, Nordamerika och sedan ändå bort till Nya Zeeland.

Hur tatueringar gjordes förr

De metoder som har använts för att tatuera sina kroppar har varierat från kultur till kultur. Både vad gäller de konstverk som har prytt kropparna och den typ av färg som har använts. Metoder som har förekommit som har varit av det lite mer brutala slaget har varit att hälla aska i sår som har skapats. På några av konstverken har nålar använts för att göra motiven bättre. Idag används metoder som inte innefattar samma smärta som de äldre metoderna, men det är fortfarande viss smärta som ingår för att göra en tatuering.

Allmänt accepterat med tatueringar idag

Idag har tatueringar kommit att bli alltmer accepterat överlag i samhället i takt med att de har blivit mer populära bland allmänheten. En bild av tatueringar fanns tidigare där det mest var sjömän, kriminella och rockers som hade tatueringar. På många arbetsplatser kan det vara problem med synliga tatueringar än idag och bland affärsmän har det inte blivit helt accepterat ännu, även om de kan ha dolda tatueringar.